ODVJETNIČKI URED PLAZONIĆ

Kristian Plazonić

ODVJETNIK - AVVOCATO - LAWYER

Tel: +385 51 780-751
Mob: +385 95 810-7846
Fax: +385 51 780-751

RADOVI


AUTOR KNJIGA

- Novi Zakon o radu - Praktična pojašnjenja i stručne upute u priručniku te primjeri dokumenata na CD-u: za trgovačka društva, samostalne poduzetnike i ustanove, Zagreb, Forum Poslovni Mediji d.o.o., 2014.

- Radno vrijeme, odmori i dopusti s oglednim primjerima akata i sudskom praksom, Zagreb, Samostalni sindikat radnika u komunalnim i srodnim djelatnostima, 2007, XIV, 117 str.; 24 cm


UREDNIK I KOAUTOR KNJIGA

Zaštita osobnih podataka - Priručnik o zakonitoj uporabi tehnologije u svrhu obrade osobnih podataka tijekom radnog odnosa s primjerima na CD-u, Zagreb, Forum Poslovni Mediji d.o.o., 2015.


POPIS STRUČNIH ČLANAKA

Autor slijedećih stručnih članaka:


RADNO PRAVO

- Ukidanje radnog mjesta iz organizacijskih razloga (Pravo u gospodarstvu, br.1 /2005)

- Tužba radi nadomještanja suglasnosti (Pravo i Porezi, br. 11 /2005)

- Tužba radi raspuštanja radničkog vijeća (Pravo i Porezi, br. 10 /2003)

- Preraspodjela radnog vremena (Pravo u gospodarstvu, br.1 /2006)

- Prekovremeni rad (Pravo i Porezi, br. 11 /2006)

- Puno, nepuno i skraćeno radno vrijeme (Pravo u gospodarstvu, br.1 /2007)

- Noćni rad i tužba radi isplate noćnog rada (Pravo i Porezi, br. 12 /2007)

- Naknada štete zbog neiskorištenog godišnjeg odmora (Financije i Porezi, br.4 /2007)

- Plaćeni i neplaćeni dopust (Pravo u gospodarstvu, br.3 /2007)

- Sindikalni povjerenik kao supstitut radničkom vijeću (sa širim prikazom sudske prakse) (Pravo u gospodarstvu, br.3 /2006)

- Izbori za članove radničkog vijeća (Pravo i Porezi, br. 2 /2004)

- Otpremnina kao pravo kod otkaza ugovora o radu (Pravo u gospodarstvu, br.1 /2008)

- Osobno uvjetovani otkaz zbog radne nesposobnosti za obavljanje poslova radnog mjesta iz razloga nestručnosti i nekvalitete obavljenog posla (Pravo u gospodarstvu, br.5 /2008)

- Sporazum o preraspodjeli radnoga vremena između radničkog vijeća i poslodavca i tužba radi njegova raskida (Pravo u gospodarstvu, br. 5 /2009)

- Skup radnika kao nadzor rada poslodavca (Radno pravo, br. 11/2009)

- Predstavnik radnika u organu poslodavca (Hrvatska pravna revija, br. 2/2010)

- Probni rad (Pravo u gospodarstvu, br. 5 /2010)

- Prava glede plaće i tužba radi isplate razlike plaće (Radno pravo, br. 9/2010)

- Novine glede svih instituta u poglavlju odmora i dopusta novog Zakona o radu (Hrvatska pravna revija, br. 6/2010)

- Rad kod kuće (Radno pravo, br. 11/2010)

- Ostvarivanje prava na solidarnu pomoć (Radno pravo, br. 12/2010)

- Kolektivno otkazivanje viška radnika (Pravo u gospodarstvu, br. 2 /2011)

- Novine glede svih insituta u poglavlju o radnom vremenu novog Zakona o radu (Hrvatska pravna revija, br. 3/2011)

- Ostvarivanje prava na terenski dodatak (Radno pravo, br. 3/2011)

- Mala novela Zakona o radu (Hrvatska pravna revija, br. 9/2011)

- Pravne radnje i posljedice glede organizacije štrajka (Radno pravo, br. 9/2011)

- Kolektivno otkazivanje viška radnika (Pravo u gospodarstvu, br. 9 /2011)

- Odgovornost poslodavca za štetu koja nastane radniku protupravnom radnju od strane treće osobe (Radno pravo, br. 5/2012)

- Zakonska i ugovorna zabrana natjecanja radnika s poslodavcem (Radno pravo, br. 12/2012)

- Prava iz putnog naloga - tužba radi isplate putnog naloga (Radno pravo, br. 01/2013)

- Pravo na jubilarnu nagradu iz kolektivnih ugovora i tužba radi isplate jubilarne nagrade (Radno pravo, br. 07/2013)

- Novela Zakona o radu (Pravo u gospodarstvu, br. 06/2013)

- Novela Zakona o osiguranju potraživanja radnika u slučaju stečaja poslodavca (Pravo u gospodarstvu, br. 01/2014)

- Prikaz novog Zakona o reprezentativnosti udruga poslodavaca i sindikata (Radno pravo, br. 09/2014)

- Prikaz novog Zakona o potporama za očuvanje radnih mjesta (Hrvatska pravna revija, br. 10/2014)

- Zakonske pretpostavke za uvođenje videonadzora u prostoru poslodavca (TIM4PIN Magazin, br. 09/2015)


RADNO I SOCIJALNO PRAVO

- Zlouporaba bolovanja i otkazivanje ugovora o radu tijekom bolovanja (Pravo i Porezi, br. 4 /2007)

- Profesionalna nesposobnost za rad uzrokovana profesionalnom bolešću (Pravo u gospodarstvu, br.5 /2005)


GRAĐANSKO POSTUPOVNO I RADNO PRAVO

- Ofenzivne parnične radnje pobijanja izvanrednog otkaza ugovora o radu (Pravo u gospodarstvu, br.5 /2006)

- Prestanak radnog odnosa sudskom odlukom o raskidu ugovora o radu (Radno pravo, br. 7-8 /2009)

- Pretpostavke uspješnosti tužbe radi poništaja otkaza s ponudom izmijenjenog ugovora (Hrvatska pravna revija, br. 9/2009)

- Novela Zakona o parničnom postupku u odnosu na radne sporove male vrijednosti (Radno pravo, br. 02/2014)


RADNO I OVRŠNO PRAVO

- Vraćanje radnika na rad ovršnim prijedlogom (Financije i Porezi, br.2 /2008)

- Privremena mjera vraćanja radnika na rad do okončanja radnog spora (Hrvatska pravna revija, br. 9 /2009)


RADNO I TRGOVAČKO PRAVO

- Pravne posebnosti i dvojbe kod prenošenja ugovora na novog poslodavca (Radno pravo, br. 10/2010)


OVRŠNO PRAVO

- Izuzeća i ograničenja od ovrha (TIM4PIN Magazin, br. 04/2015)


TRGOVAČKO PRAVO

- Alternativna ponuda kod javnih nabava (Pravo i Porezi, br. 1 /2005)


UDRUGE

- Udruga građana (Pravo u gospodarstvu, br.5 /2004)

- Novi Zakon o udrugama – osnivanje, registracija i prestanak (Pravo u gospodarstvu, br. 01/2015)"/>

Copyright © Odvjetnički ured Plazonić 2018