ODVJETNIČKI URED PLAZONIĆ

Kristian Plazonić

ODVJETNIK - AVVOCATO - LAWYER

Tel: +385 51 780-751
Mob: +385 95 810-7846
Fax: +385 51 780-751

PODRUČJA PRAVA


RADNO PRAVO:

Sklapanje ugovora o radu

Posebni ugovori o radu

Probni rad

Rad kod kuće

Otkazi ugovora o radu

Sporazumi o prestanku ugovora o radu

Otkaz s ponudom izmijenjenog ugovora

Sudski raskid ugovora o radu

Prenošenje ugovora na novog poslodavca

Otpremnine

Program zbrinjavanja viška radnika

Programi restrukturiranja

Naknada štete iz radnih odnosa

Izrada Pravilnika o radu i drugih prijeko potrebnih Pravilnika

Kolektivni ugovori

Radno vrijeme

Odmori i dopusti

Zaštita radnika koji su privremeno ili trajno nesposobni za rad

Tužbe radi isplate razlika plaće

Izumi i tehnička unapređenja radnika

Zakonska zabrana natjecanja radnika s poslodavcem

Ugovorna zabrana natjecanja radnika s poslodavcem

Poslovna tajna

Radničko dioničarstvo

Skupovi radnika

Radničko vijeće

Štrajk

Isključenje s rada (lockout)

Sindikalno pravo

Osnivanje Sindikata

Zaštita dostojanstva radnika od uznemiravanja i spolnog uznemiravanja


PRAVO DRUŠTVA I TRGOVAČKO PRAVO:

Osnivanje trgovačkih društava

Javne nabave


UDRUGE:

Osnivanje udruga


STEČAJNO PRAVO:

Pokretanje stečajnih postupaka


OVRŠNO PRAVO:

Prijedlozi za ovrhu


GRAĐANSKO PRAVO:

Vlasničko pravni odnosi

Ugovori

Naknada štete


PREKRŠAJNO PRAVO:

Prekršaji u prometu


KAZNENO PRAVO:

Privatna tužba


OBITELJSKO PRAVO:

Razvodi brakova

Zakonsko uzdržavanje

Dioba imovine


KANONSKO PRAVO:

Rastave ženidbenih drugova

Copyright © Odvjetnički ured Plazonić 2018